Hier zijn wij trots op
1. kleinschalig
2. bewegend leren
3. wij lezen met plezier
'Augustinus,
een school
in beweging'
Welkom bij onze school

Fluitend naar school?

Met plezier leren door samen te spelen, te ontdekken en te bewegen?

In een kleinschalige, vertrouwde én gestructureerde omgeving?

Loop eens bij ons binnen!

We laten u graag zien wat we uw kind kunnen bieden.

Neem voor een kennismaking en een rondleiding contact op met onze directeur Jessica Roelofse via info@rk-augustinusschool.nl of via tel: 0345 530506

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.15u
dinsdag 8.30u - 14.15u
woensdag 8.30u - 12.30u
donderdag 8.30u - 14.15u
vrijdag 8.30u - 14.15u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

  • Kaka voor onze opvang
  • GGD Gelderland Zuid
  • Bibliotheek Rivierenland
  • Brede School Culemborg
  • Gemeente Culemborg
  • Schoolmaatschappelijk werk
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid