leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 

Welkom bij onze school
Basisschool De Augustinus wil goed onderwijs bieden en zoveel mogelijk op maat. Leerkrachten en ouders begeleiden samen de kinderen in hun ontwikkeling tot actief positief kritische- en creatief denkende mensen die hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving.

De Augustinusschool is een school waar:

  • we samen leren, spelen, vieren
  • iedereen zich welkom en veilig voelt
  • iedereen zich kan ontwikkelen
  • we leren met plezier
  • we leren vanuit vertrouwen
  • iedereen lekker leest
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
ov, mr & gmr
verlof
opvang
downloads