Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

 
Op de teamfoto mist u: juf Irene, juf Janneke en onze conciërge.
De organisatie van de school

De school onderscheidt zich in onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en bovenbouw (groepen 6, 7 en 8). Wij werken met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. De jongste en oudste kleuters zijn bewust gecombineerd omdat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. De basisleerstof wordt klassikaal aangeboden. Deze kan worden aangevuld met herhaling- en verrijkingsstof, gekoppeld aan zelfstandig werken. De kinderen werken dus op eigen niveau. Een speciaal aangestelde leerkracht helpt kinderen met structurele of incidentele problemen. Deze remedial teacher werkt in een aparte ruimte of geeft in de klas ondersteuning.

De samenstelling van het team

Directeur: Frans Mocking ( ma-di -wo- do) frans.mocking@skor-scholen.nl

Groep 1/2A/B: Caroline van Tilburg ( di t/m vrij) caroline.vantilburg@skor-scholen.nl

Groep 1/2A/B: Irene van Leeuwen (ma) irene.vanleeuwen@skor-scholen.nl

Groep 3: Nienke Anbeek (wo-do- vrij) nienke.anbeek@skor-scholen.nl, juf Linda Lommers (ma-di)  linda.lommers@rk-skor-scholen.nl

Groep 4: Karin de Wit karin.dewit@skor-scholen.nl 

Groep 5: Ilonka Kokke (ma-di-wo) ilonka.dingemans@skor-scholen.nl  , Cristel Kuipers (do-vr) cristel.kuipers@skor-scholen.nl

Groep 6: Petra van der Wiel petra.vanderwiel@skor-scholen.nll

Groep 7: Liesbeth van der Veer (ma-di-vr) liesbeth.vanderveer@skor-scholen.nl  en  Justin Huisman (wo-do)  justin.huisman@skor-scholen.nl 

Groep 8: Jeroen v/d Wijngaart jeroen.vandewijngaart@skor-scholen.nl

De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Hij heeft een uitgebreid takenpakket en overlegt onder andere uitvoerig met de locatiecoördinatoren, het team, het schoolbestuur, de MR, de directies van de andere scholen, de inspectie, de schoolbegeleidingsdienst en de gemeente.

De intern begeleider regelt op school de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Zij coördineren de zorgafspraken en begeleiden de remedial teachers en de groepsleerkrachten. Zij voeren nauw overleg met scholen voor speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en overige zorginstellingen.

De ICT’er (Informatie en Communicatie Technologie) is belast met het computeronderwijs. Zij is verantwoordelijk voor de hard- en software op school en is de stuwende kracht voor het ICT-onderwijs.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor zijn of haar groep. Hij/zij geeft de kinderen instructies en opdrachten en is het directe aanspreekpunt voor de ouders en kinderen. Als u vragen hebt, dan kunt u met de groepsleerkracht een afspraak maken na schooltijd.

De logopediste is verbonden aan de GGD Rivierenland. Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Daarbij gaat het vooral om het spreken en het begrijpen van wat een ander zegt. Halverwege de kleuterperiode krijgen alle kleuters op school een algemeen onderzoek (screening).

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.


RK Augustinusschool is onderdeel van SKOR

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl