Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

De Augustinusschool is gevestigd op de locatie aan het Naberpad. 
Het gebouw aan het Johanna Naberpad is een modern en praktisch gebouw met een ruime gemeenschappelijke ruimte, een speellokaal en verschillende flexruimten. Deze ruimten zijn bedoeld voor de intern begeleiders, de remedial teacher, de logopediste en de schoolarts. Kinderen kunnen er gebruik van maken om in kleine groepjes het een en ander uit te werken en het zijn ideale plekken om in alle rust met ouders te praten, een onderzoek of test te laten doen, een overleg te hebben, enzovoort. De school heeft een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, twee kleutergroepen en enkelvoudige groepen van 3 t/m 8.

Katholiek
Wij zijn een katholieke school voor primair onderwijs in Culemborg West. Een katholieke school waar  godsdienstonderwijs wordt onderwezen en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan

De Augustinusschool is een groeiende school waar normen, waarden en schoolregels een belangrijke plaats innemen. Het opvoeden en begeleiden van kinderen wordt steeds complexer. De Augustinusschool beperkt zich niet alleen tot de schoolvakken, maar leert de kinderen samen te werken en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Wij vinden een cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling even belangrijk. Wij hechten veel waarde aan de ideeën en meningen van de ouders over deze items. De sfeer waarin de kinderen opgroeien achten we van groot belang. Daarom stellen wij een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Op onze school hangt een gezellige en gemoedelijke sfeer. Respect hebben voor elkaar en elk kind in zijn waarde laten vinden we belangrijk. Pesten is uit den boze. Dit komt natuurlijk ook bij ons voor, maar er wordt wel direct ingegrepen. Dit doen we door gesprekken met kinderen en ouders te voeren en zo nodig bepaalde afspraken te maken of maatregelen te treffen. De kinderen moeten kunnen werken in een rustige omgeving. Vanaf jongs af aan wordt geleerd rekening met elkaar te houden. Als je lekker in je vel zit en gewaardeerd wordt, zien we vaak een betere inzet en uiteindelijk een beter resultaat. Een enthousiast team van ca. 20 leerkrachten werkt constant aan verbetering van het onderwijs.

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf