Zoeken

U kunt hier het formulier voor verzoek tot schoolverzuim downloaden. U dient het ingevulde formulier nog wel vroegtijdig bij uw leerkracht in te leveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. Hierin staan o.a. richtlijnen wanneer u verlof aan kunt vragen.

U kunt dit protocol hier downloaden.

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.