Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

TEVREDENHEIDSPEILING 2017.

Hier vindt u de uitslag en tevens plan van aanpak.

Plan van aanpak TVPAugwebsite.pdf
Tevredenheidspeiling 2013
Voor de krokusvakantie hebben ouders en kinderen van groep 6 t/m 8 de tevredenheidspeiling ingevuld.
Wij zijn blij met de positieve uitslag van 2013. Op alle ondervraagde categorieën hebben we beter gescoord dan in 2011.

U kunt hier de samenvatting van de uitslag downloaden.

Tevredenheidspeiling 2011
Voor de zomervakantie hebben ouders en kinderen van groep 6 t/m 8 deel kunnen nemen aan een tevredenheidspeiling. De rapportages van de tevredenheidspeilingen zijn door ‘Scholen met Succes’ gepresenteerd. Ouders en personeelsleden hebben de samenvatting van de uitslag via de website en/of op paier aangereikt gekregen. Inmiddels is de samenvatting van de website verwijderd. Mocht u alsnog behoefte hebben aan een exemplaar, kunt u dit via de directeur verkrijgen.
Wij danken iedereen voor de bijdrage aan het spiegelbeeld dat onze school is voorgehouden. Wij zullen er gezamenlijk in het belang van alle betrokkenen ons voordeel mee doen.
Binnen onze school gaan we in samenspraak met het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur de tevredenheidspeilingen analyseren en nadenken over mogelijke oplossingen voor de aandachtspunten. Dit verbetertraject wordt begeleid door externe deskundigen van 'Scholen met Succes'.
De eenvoudig te verbeteren aandachtspunten zullen het komend schooljaar worden aangepakt.

De verbetertrajecten die meer tijd vragen, worden opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan.

Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf