Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, bestaat uit twee afgevaardigden van ieder leerjaar van de drie locaties, gekozen uit en door ouders. Aan het begin van het schooljaar kiezen de ouders van de kleutergroepen afgevaardigden voor het bestuur van de oudervereniging. Eveneens kiezen alle ouders van de leerlingen van groep 5 opnieuw twee afgevaardigden. De vereniging is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen, zoals die rondom Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, sportdag, avondvierdaagse, schoolreis en schoolkamp.

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.


RK Augustinusschool is onderdeel van SKOR

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl