Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

De plaatsing van een kind op school
Indien de ouders voor onze school hebben gekozen, worden zij uitgenodigd voor een gesprek en krijgen zij de schoolgids. Ook krijgen zij, met hun kind, een rondleiding door het gebouw zodat zij een indruk krijgen van het door ons gegeven onderwijs. Ze worden ingelicht over faciliteiten en mogelijkheden, terwijl de ouders zelf de ruimte krijgen ons te informeren over hun kind. Eventuele bijzonderheden worden genoteerd en doorgesproken met de betreffende groepsleerkracht en zo nodig met de intern begeleider.
Elke kleuter die bij ons binnen komt, krijgt ongeveer 4 maanden voor zijn of haar vierde verjaardag een schriftelijke toewijzing van de locatie. In de 5 weken voordat een kind 4 jaar wordt, mag het maximaal 10 dagdelen komen wennen. Deze dagen worden in overleg met de groepsleerkracht gepland. Vanaf 5 jaar geldt de leerplichtwet. Aan het eind van het schooljaar dat het kind 14 wordt, moet het de school verlaten.

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf