Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

 HOOFDLUIS.

Op onze school zijn enkele ouders actief in ons "hoofdluisteam."

Na iedere vakantie worden alle kinderen op woensdag gecontroleerd. Wordt er hoofdluis gesignaleerd, dan wordt er met de ouders contact opgenomen.
De GGD heeft een flyer ontwikkeld met enkele tips over het bestrijden van hoofdluis.

Voor de flyer: hoofdluis flyer.pdf

Informatie vanuit de GGD: OPVOEDCAFE.

Voor informatie: poster A3 opvoedcafé 2018 sept.pdf

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.