Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Benutting van de verplichte onderwijstijd

Een ochtend bestaat uit 3,5 lesuren en een middag heeft 2 lesuren. We voldoen aan het voorschrift dat een kind ten hoogste 5,5 uren per dag onderwijs geniet. Elke ochtend duurt van 0.8.30 uur tot 12.00 uur met 15 minuten ochtendpauze. De middag duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij en op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. Het aantal godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs is gemiddeld per groep 45 minuten per week. Wij proberen zoveel mogelijk lesuitval te beperken. Bij ziekte van een leerkracht wordt eerst intern gezocht naar vervanging en sporadisch worden kinderen verdeeld over andere groepen. In uiterste nood kunnen kinderen vrijaf krijgen. U wordt altijd tijdig geïnformeerd.

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:
  •  ’s ochtends van 08.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  •  alle groepen zijn vrij op woensdagmiddag
  •  groepen 1 t/m 4 zijn ook vrij op vrijdagmiddag
Om 08.20 en 12.50 uur gaan de schooldeuren open en is iedereen welkom.Ouders kunnen dan meelopen met hun kind(eren). Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er 5 minuten voor aanvang gebeld en dan gaat iedereen naar de eigen groep. Alle kinderen moeten om 8.30 uur in hun klas zijn. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waarom een kind niet op de vastgestelde tijden aanwezig is, moet dat gemeld worden. Voor vragen staan wij altijd voor u klaar na 15.15 uur.

Gymlessen

De kleutergroepen hebben elke dag binnen- en/of buitenspel. De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week een blokuur gymnastiekles.
  • Maandag gym alle groepen  in sporthal Parijsch

De kleuters en deels de groepen 3 maken gebruik van de speellokalen. De overige gymnastieklessen worden gehouden in de sporthal ‘Parijsch’ en in de gymzaal aan de Roosje Voslaan. In de sporthal en gymzaal mogen géén gewone schoenen gedragen worden. Blote voeten zijn niet toegestaan en balletschoentjes worden ook afgeraden in verband met veiligheid.
De kleuters krijgen in de speelzaal bewegingsonderwijs en gymmen op blote voeten en in ondergoed.

 Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar.

Bulletinus012019.pdf