Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Welkom bij de buitenschoolse opvang van de Augustinusschool.

Wij bieden vanaf schooljaar 2016-2017 voor- en naschoolse opvang aan.

De voorschoolse opvang is van 07.15 - 08.20 uur en wordt verzorgd door juf Marian.

De naschoolse opvang is van 15.00 - 18.00 uur en wordt verzorgd door juf Ingrid.

In overleg zijn ook andere tijden mogelijk.


De buitenschoolse opvang kan niet zonder een oudercommissie. Deze commissie denkt en praat mee over zaken van de bso, zoals voeding, activiteiten en de prijs. Tijdens onze reguliere MR/OR vergaderingen staan peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang ook op de agenda. Het is echter effectiever als hier ook ouders inzitten die gebruiken maken van de psz/bso.

Wilt u in de commissie, laat het weten via de leidsters of via de directeur.

Een inschrijfformulier is bij de bso te verkrijgen.


Het Landelijk Registratienummer Buitenschoolse opvang Augustinus is: 159560548

Wilt u meer over het beleid lezen, dan kan dat hier:  20180709 Beleidsplan Buitenschoolse opvang 2.9.pdf

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.


RK Augustinusschool is onderdeel van SKOR

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl