Zoeken

Jaarlijks wordt onze peuterspeelzaal door de GGD bezocht.

Zij voeren dan een inspectie uit en na afloop wordt er een rapport opgesteld.


Beleidsplan peuterspeelzaal 2017: 20171025 Beleidsplan SRKPC.pdf

Het inspectierapport van 2017 is hier in te zien: 20170609 Augustinus KDV Culemborg JO.pdf

Het inspectierapport van 2016 is hier in te zien. 20161103 Augustinus KDV Culemborg JO

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.