Zoeken

In de tussenliggende weken werken wij nog met diverse thema’s.
Deze thema’s worden gelijktijdig behandeld in de kleutergroepen van de R.K. Augustinusschool.
Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn:
  • kleur & vorm
  • herfst
  • welkom
  • kleding
  • grootte
  • water
  • ruimte
  • huis
  • verkeer