Zoeken

Download hier het schoolondersteuningsprofiel. Hier kunt u o.a. zien welke specialismen wij als stichting in huis hebben om uw kind te kunnen begeleiden.

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.