Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2018-2021. Hier kunt u o.a. zien welke specialismen wij als stichting in huis hebben om uw kind te kunnen begeleiden.

SOP: 20180525 SOP Augustinus 2018-2021 - Versie 1.1 def.pdf

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.