Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

De schoolgids  wordt jaarlijks geactualiseerd. Nadat de gids is besproken met het team en de MR wordt de gids definitief.

U kunt de gids hier downloaden:

Schoolgids 2018-2019:

20182019Schoolgids Augustinus.pdf

Schoolgids 2017-2018:

2017Schoolgids Augustinus.pdf

Schoolgids Augustinus 2016-2017


U kunt de schoolgids tevens telefonisch bestellen bij onze administratie via tel. 0345-530506.
Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.