Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL


MIJN SCHOOL

Groepen

Peuterspeelzaal

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6

7 8 

                                                              

                                                            SCHOOLANALYSE GROEP 8

Ieder jaar maken alle leerlingen van groep 8 de eindcito. Tweemaal per jaar evalueren we alle tussentijdse citotoetsen. In februari en juli evalueren we de gemaakte tussentoetsen en rapporteren we de evaluatie in het document "de diepteanalyse".


Voor de evaluatie van de eindcito groep 8 kunt u hieronder klikken.

2018: Evaluatie eindtoets cito 2018.pdf

2017: Evaluatie eindtoets cito 2017.docx

2016: Analyse eindcito groep 8 Augustinusschool 2016.docx                                                                                                       


              
                                      

Download hier het formulier voor verzoek voor verzuim. Deze dient u nog wel bij de leerkracht in te leveren.  

Dit formulier graag vroegtijdig weer inleveren.

Regio Rivierenland heeft een verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol staan o.a. de richtlijnen voor extra verzuim.

U kunt dat hier downloaden.


RK Augustinusschool is onderdeel van SKOR

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl